Nhân viên làm thủ tục chất xếp hàng hóa

Nếu như các đồng nghiệp thuộc bộ phận cân bằng trọng tải đã dự tính trọng tâm tàu bay thật kỹ càng thì phần việc còn lại để hoàn tất khâu chuẩn bị cho một chuyến bay sẽ thuộc về bộ phận chất xếp hàng hóa.

Tại các hãng hàng không, bộ phận chất xếp hàng hoá có nhiệm vụ thực hiện công việc chuyển hàng hóa, hành lý lên máy bay. Các nhân viên này sẽ sắp xếp chúng vào những vị trí thích hợp, theo thứ tự ưu tiên trước sau nhằm đảm bảo việc tháo dỡ được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều đó, giúp hành khách lấy lại hành lý cùng những hàng hóa ký gửi của mình trong khoảng thời gian sớm nhất mà không bị hư hại hay tổn thất gì.

Chất xếp hàng hoá, hành lý trên chuyến bay

Theo những quy định về vận chuyển hàng không, việc chất xếp hàng hoá, hành lý, bưu kiện phải được đảm bảo đúng vị trí đã được phân định trên bảng hướng dẫn chất xếp (LIR). Điều này nhằm đảm bảo cho chuyến bay khởi hành được an toàn, đồng thời, tại các sân bay đến, hành lý và hàng hóa của khách sẽ được dỡ xuống theo thứ tự ưu tiên và đưa vào đúng nơi quy định theo tiêu chuẩn của công việc.

Vì vậy, công việc trên đòi hỏi phải tuân thủ theo một quy trình nhất định. Nó được tiến hành theo từng bước và áp dụng cho cả chuyến bay đến và chuyến bay đi với các thủ tục sau:

Chuyến bay đến

Nhận nhiệm vụ

Hàng ngày, cán bộ trực ca của đội hướng dẫn chất xếp nhận lịch bay từ Trung tâm điều hành bay. Việc cung cấp này thông qua hình thức giao ban mỗi ngày. Sau đó, họ sẽ triển khai chất xếp hàng hóa các chuyến bay từ lịch bay trong bảng phân công. Nhân viên hướng dẫn chất xếp sẽ nhận nhiệm vụ từ bảng phân công này.

Thu thập các thông tin có liên quan

Nhân viên hướng dẫn chất xếp có nhiệm vụ thu thập tất cả thông tin liên quan đến chuyến bay được phân công. Những thông tin như: các vị trí chất xếp, thứ tự ưu tiên qua các điện văn,…đều được sân bay xuất phát gửi đến từ mạng máy tính nội bộ, máy bay, bãi đậu …hoặc từ các chương trình phục vụ bay.

Chuẩn bị tài liệu

Việc chuẩn bị tài liệu bao gồm các biểu mẫu tài liệu, biên bản bất thường, các biểu mẫu của thủ tục quy trình giao nhận. Tùy theo các hãng hàng không và các loại máy bay được đưa vào khai thác mà các biểu mẫu này được sử dụng tương ứng.

Đón tài liệu và thực hiện chất xếp

Thông thường, khi máy bay sắp hạ cánh, các nhân viên này sẽ được thông báo giờ đáp. Sau đó, họ thông báo qua bộ đàm cho nhân viên đội phi đạo về vị trí chất xếp hành lý ở hạng thường hay hạng thương gia, số lượng các loại ULD, hàng hóa của chuyến bay đến. Họ sẽ là những người đón chèn cửa máy bay cho nhân viên trực tài liệu.

Tiếp theo, các nhân viên này làm hiệu mở cửa máy bay, nhận hồ sơ đến từ tổ bay, hướng dẫn nhân viên đội phi đạo xuống hành lý, hàng hóa theo thứ tự ưu tiên.

Đối với những chuyến bay đến có sử sụng ULD, họ tiến hành so sánh số ULD trong điện văn gửi tới với số ULD thực tế. Thông báo cho nhân viên trực tài liệu số lượng, số hiệu ULD.

Bên cạnh đó, nhân viên hướng dẫn chất xếp phải kiểm tra quy trình dỡ hàng hóa, hành lý, ULD theo đúng thứ tự yêu cầu. Họ là người luôn chú ý ghi nhận những sai sót cụ thể trong từng chuyến bay.

Trong một số trường hợp đặc biệt như: các hiện tượng rách vỡ hành lý, hàng hóa, nhân viên hướng dẫn chất xếp hàng hoá phải có các biện pháp xử lý kịp thời.

Sau khi hàng hoá đã được mang xuống máy bay, họ có nhiệm vụ kiểm tra các hầm hàng đảm bảo không có hành lý, hàng hóa còn sót lại trong máy bay. Nếu không có vấn đề gì thì các bước tiếp theo sẽ được thực hiện. Ngược lại, họ phải tiến hành xử lý theo thủ tục cho đến lúc đạt yêu cầu.

Hoàn tất chuyến bay

Sau khi làm những công việc trên, nhân viên hướng dẫn chất xếp hàng hoá nộp báo cáo phục vụ chuyến bay và tiến hành lưu hồ sơ chuyến bay đến. Hồ sơ này bao gồm: một bảng trọng tải và một bảng cân bằng, một bảng hướng dẫn chất xếp, một danh sách hành khách, một danh sách tổ bay, một danh sách hàng hóa (nếu có).

Sau đó, nhân viên hướng dẫn chất xếp giao tài liệu cho các nơi có liên quan.

Ngoài ra, nhân viên thuộc bộ phận này còn phải ghi lại số ULD thực tế vào bảng hướng dẫn chất xếp đối với những chuyến bay có sử dụng ULD.

Chuyến bay đi

Nhận nhiệm vụ

Công tác nhận nhiệm vụ của nhân viên hướng dẫn chất xếp hành lý ở chuyến bay đi cũng tương tự như chuyến bay đến. Hàng ngày cán bộ trực ca đội hướng dẫn chất xếp nhận lịch bay (lịch ngày ) từ trung tâm điều hành bay. Và cũng như việc nhận lịch bay của chuyến bay đến, việc cung cấp này thông qua hình thức giao ban mỗi ngày. Sau đó, họ sẽ phân công triển khai các chuyến bay từ lịch bay trong bảng phân công. Nhân viên hướng dẫn chất xếp nhận nhiệm vụ từ bảng phân công này.

Thu thập thông tin liên quan

Trước khi ra máy bay để thu thập những thông tin đặc biệt, nhận hồ sơ có liên quan đến nghiệp vụ hướng dẫn chất xếp, nhân viên của bộ phận này phải hội ý với nhân viên cân bằng trọng tải. Các thông tin về máy bay, bãi đậu…từ chương trình giám sát phục vụ bay là những thông tin mà họ thường quan tâm.

Chuẩn bị tài liệu

Để việc chất xếp hàng hóa được chặt chẽ, nhân viên thuộc bộ phận này phải chuẩn bị các biểu mẫu tài liệu. Chúng bao gồm: bảng hướng dẫn chất xếp, biên bản bất thường, các biểu mẫu của quá trình giao và nhận (các biểu mẫu được sử dụng tương ứng với các hãng hàng không và các loại máy bay).

Bên cạnh đó, họ kiểm tra số lượng các ULD rỗng với nhân viên cân bằng trọng tải qua bộ đàm (nếu có).

Thực hiện chất xếp

Để thực hiện công việc chất xếp hành lý, họ phải hội ý với nhân viên phi đạo về chi tiết chất xếp của chuyến bay. Sau đó, những nhân viên này gặp tổ lái và thông báo các trường hợp đặc biệt về hàng hóa, hành lý…Nếu có yêu cầu, họ sẽ báo cho nhân viên cân bằng trọng tải qua bộ đàm.

Bên cạnh đó, họ có nhiệm vụ xem xét cụ thể tình trạng hàng hóa, hành lý ngoài máy bay, đảm bảo tình trạng của ULD, lưới, dây chằng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn khai thác. Nếu có hiện tượng rách vỡ hành lý, hàng hóa, ULD, họ phải tiến hành việc xử lý theo thủ tục.

Tiếp theo, họ phải đối chiếu số lượng, số hiệu ULD thực tế với bảng hướng dẫn chất xếp. Nếu có sự khác biệt xảy ra, họ phải xử lý theo thủ tục hoặc chất xếp ULD theo thứ tự thuận tiện cho công tác chất xếp. Để đảm bảo an toàn, các hầm hàng, hệ thống chuyển động, khóa chốt trước khi tiến hành chất xếp phải được bộ phận này kiểm tra. Sau đó, các nhân viên phi đạo sẽ được hướng dẫn chất xếp hàng hóa, hành lý, bưu kiện lên máy bay đúng theo bảng hướng dẫn chất xếp.

Kiểm tra xử lý

Đây là công việc được tiến hành sau khi hàng hoá đã được chất xếp xong. Họ bắt đầu kiểm tra tình trạng hàng hóa, hành lý sau, lưới ngăn các khoang phải đảm bảo được đầy đủ. Đối với những chuyến bay có sử dụng .

ULD, nhân viên bộ phận này kiểm tra tình trạng ULD khóa móc ở từng vị trí trên khoang hàng và đảm bảo ULD được chất xếp đúng vị trí theo bảng hướng dẫn chất xếp được giao. Và trong quá trình kiểm tra, nếu mọi việc đạt yêu cầu thì việc thực hiện các bước tiếp theo được tiến hàng. Còn ngược lại, họ vẫn phải tiến hành xử lý theo các thủ tục cho đến khi đạt yêu cầu.

Hoàn tất chuyến bay

Đối với chuyến bay chất xá, khoảng thời gian 30 phút trước giờ khởi hành, nhân viên hướng dẫn chất xếp phải xác nhận với cán bộ trực phục vụ hành lý về số lượng, chủng loại, phương tiện (mâm, thùng, xe chở hành lý) được sử dụng đế chất hành lý.

Việc so sánh với số lượng hành lý đã được đưa ra máy bay so với số lượng được ghi nhận là điều cần thiết. Nếu có sự khác biệt, họ phải thông báo cho đội phục vụ hành lý kiểm tra lại. Số kiện hành lý chất xá hay hành lý ở hầm số 5 luôn được các nhân viên này đặc biệt lưu ý.

Sau khi hoàn tất thủ tục trên, họ xác nhận với cán bộ trực phục vụ hành lý để đảm bảo tất cả hành lý, trong đó bao gồm cả hành lý xách tay đã được chất xếp.

Bên cạnh công việc trên, họ xác nhận với nhân viên cân bằng trọng tải về thực tế chất xếp của chuyến bay với bảng hướng dẫn chất xếp. Họ cũng lưu ý số kiện và chủng loại hành lý, hàng hóa chất xá hoặc hầm 5 với nhân viên cân bằng trọng tải. Cuối cùng là kiểm tra lại việc đóng cửa hầm hàng sau khi đã hoàn tất công việc chất xếp. Ngoài ra, bộ phận này còn có chức năng thông báo giờ bay cho nhân viên cân bằng trọng tải.

Khi tất cả đã hoàn thành, nhân viên hướng dẫn chất xếp ký và ghi rõ họ tên, sau đó bàn giao cho nhân viên cân bằng trọng tải toàn bộ hồ sơ hướng dẫn chất xếp.

Có thể nói, trong các chuyến bay, các nhân viên nói trên thuộc bộ phận hậu cần, chuyên lo việc chất xếp hàng hóa và hành lý cho hành khách. Thông thường, khối lượng công việc của họ rất nhiều. Họ là những người luôn phải kiểm tra hàng hoá thật kỹ lưỡng trước khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải thật cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào nhằm mang đến sự hài lòng tối đa cho các “thượng đế”. Và trên hết là sự đảm bảo một chuyến bay an toàn cùng với hàng hóa luôn được bảo quản đầy đủ trong điều kiện tốt nhất.

Để có được điều đó, công sức của các nhân viên thuộc bộ phận chất xếp là không nhỏ.Vì vậy, khi đến sân bay mà chưa thấy hành lý hay hàng hóa của mình thì bạn đừng vội nóng giận, các nhân viên này luôn quan tâm đến hành lý của khách hàng, bạn sẽ có chúng trong một vài phút nữa thôi!

Bởi, nụ cười và sự hài lòng của bạn luôn là mục tiêu phát triển của họ!

Advertisements
This entry was posted in Tin Tức Trong Ngày. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s