Bộ phận cân bằng trọng tải chuyến bay

Bên cạnh các bộ phận khác ở dịch vụ mặt đất trong các hãng hàng không, bộ phận cân bằng trọng tải cũng nằm trong nhóm những công việc này. Họ là những người có vai trò không kém phần quan trọng trong các chuyến bay.

Bộ phận cân bằng trọng tải có chức năng sắp xếp hàng hóa và xác định trọng tâm của máy bay. Công việc này nhằm tạo thế cân bằng cho tàu bay trong suốt quá trình bay. Do nắm giữ chiếc “chìa khóa thăng bằng” rất quan trọng này nên bộ phận trên đòi hỏi các nhân viên phải tính toán cẩn trọng và thật chính xác. Thông thường, các nhân viên trong Bộ phận cân bằng trọng tải phải thực hiện theo các công việc sau:

Thu thập thông tin

Để tiến hành phương thức cân bằng trọng tải hợp lý, các nhân viên thuộc bộ phận này phải thu thập tất cả điện văn là những thông tin liên quan đến chuyến bay. Các thông tin này được phân công từ mạng máy tính nội bộ. Bên cạnh đó, họ cũng phải nắm bắt được số lượng khách hàng giữ chỗ trên chuyến bay nhằm hiểu rõ hơn về trọng lượng khai thác thương mại của chuyến bay đó.

Chuẩn bị tài liệu

Như đã nói trên, việc cân bằng trọng tải đòi hỏi nhân viên có sự ghi nhận chính xác về các số liệu của chuyến bay. Vì vậy, họ phải thực hiện việc chuẩn bị tài liệu nhằm tạo nên sự chặt chẽ trong quá trình cân bằng trọng tải.

Việc chuẩn bị các biểu mẫu tài liệu bao gồm những bước sau:

– Bảng trọng tải và bảng cân bằng.
– Bảng hướng dẫn cân bằng.
– Phiếu dầu.

Ngoài ra, tùy từng loại máy bay được đưa vào khai thác mà các hãng hàng không có biểu mẫu sử dụng riêng.

Bên cạnh đó, nhân viên cân bằng trọng tải sẽ điền vào các biểu mẫu này. Đó là các biểu mẫu như: bảng trọng tải và bảng cân bằng các thông số kỹ thuật có liên quan của tài liệu hướng dẫn khai thác bay tương ứng. Ngoài ra, họ phải thông báo về số lượng ULD hành lý (phương tiện chất xếp hàng hóa) được sử dụng thực tế cho chuyến bay đó. Sau cùng, bộ phận này sẽ thông báo số lượng ULD rỗng (nếu có) cho nhân viên hướng dẫn chất xếp.

Dự tính trọng tâm

Để dự tính trọng tâm và sắp xếp hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu kiện… hợp lý, nhân viên cân bằng trọng tải thực hiện các bước sau:

– Thứ nhất là lấy số liệu hành khách từ mạng nội bộ và số liệu hàng hóa từ phòng hàng hoá qua mạng nội bộ hay qua điện thoại.

– Thứ hai là dự tính trọng lượng máy bay không nhiên liệu EZFW (Estimated Zero Fuel Weight ) cho chuyến bay sắp cất cánh rồi gửi lên phòng điều hành bay qua mạng làm thủ tục. Sau đó, nhân viên lấy số liệu dầu nạp, dầu tiêu thụ cho chuyến bay từ mạng máy tính và điền vào bảng trọng tải, bảng cân bằng để tính trọng tải cho phép của máy bay.

Tuy nhiên, trong trường hợp tổ bay không cung cấp số liệu dầu nạp, dầu tiêu thụ tại phòng điều hành bay được thì nhân viên cân bằng trọng tải lập bảng dầu của chuyến bay đó. Họ sẽ giao cho nhân viên hướng dẫn chất xếp dầu của máy bay và thông báo cho bộ phận cân bằng trọng tải thông qua bộ đàm.

Tiếp theo đó là công việc chính của các nhân viên bộ phận này. Họ sẽ dự tính trọng tâm của máy bay theo bảng trọng tải và bảng cân bằng với số liệu hành khách, hành lý, hàng hóa… dự tính ở trên.

Hướng dẫn chất xếp hàng hóa

Bộ phận cân bằng trọng tải có chức năng kiểm tra danh sách hàng hóa do nhân viên phòng hàng hóa cung cấp. Danh sách này bao gồm

– Trọng lượng của từng lô hàng và tổng trọng lượng của danh sách hàng hóa.
– Tính chất các loại hàng đi trên máy bay ( hàng nguy hiểm, dễ vỡ, bảo quản sao cho không bị hư hại…)

Sau đó, họ sẽ nhập số liệu hàng hoá hợp lệ vào bảng trọng tải và lập bảng hướng dẫn chất xếp giao cho nhân viên chất xếp. Tiếp theo, họ thông báo cho nhân viên thủ tục về vị trí sắp xếp khách như dự tính cân bằng ở các bước trên bằng bộ đàm, điện thoại. Bên cạnh đó, họ luôn lưu ý những hành lý đặc biệt trong chuyến bay. Nếu công việc này hoàn tất, họ sẽ khóa chỗ trên mạng làm thủ tục.

Với công việc cân bằng trọng tải, nhân viên ở bộ phận này phải luôn thường xuyên xem xét tình trạng trọng tải và cân bằng theo bảng trọng tải và bảng cân bằng.

Hoàn tất bảng trọng tải, bảng cân bằng

Sau khi nhận thông báo kết sổ chuyến bay từ nhân viên thủ tục bằng bộ đàm hay điện thoại, nhân viên cân bằng trọng tải sẽ nhập số liệu hành khách, hành lý thực tế lấy từ mạng làm thủ tục vào bảng trọng tải. Bên cạnh đó, họ còn lấy thông tin số liệu hành lý ở hầm chất hàng hóa qua bộ đàm (đối với chuyến bay sử dụng ULD) từ cán bộ phục vụ hành lý để nhập vào bảng trọng tải.

Và cuối cùng, đó là công việc tính toán trọng tải, trọng tâm thực tế theo số liệu thực tế của chuyến bay.

Các thủ tục giao nhận của bộ phận cân bằng trọng tải.

Kiểm tra danh sách theo chuyến bay

Trước khi ký tải, nhân viên cân bằng trọng tải phải kiểm tra hồ sơ đi kèm theo các chuyến bay do nhân viên trực tài liệu phụ trách. Hồ sơ đó bao gồm: danh sách hành khách, danh sách tổ bay và bảng thông báo hàng đặc biệt cho cơ trưởng (nếu có).

Ký bảng trọng tải và cân bằng

Nhân viên cân bằng trọng tải giao bảng trọng tải, bảng cân bằng trọng tải cho tổ bay sau khi tổ bay ký tên vào các biểu mẫu trên. Theo quy định, nhân viên của bộ phận này phải bàn giao bản chính của hồ sơ này cho tiếp viên trưởng.

Gửi điện văn theo chuyến bay

Nhân viên cân bằng trọng tải nhận bảng kế hoạch chất xếp hàng hóa và tiến hành gửi các điện văn có liên quan như sau :

– Gửi các điện văn theo từng loại điện văn thích hợp được quy định trong nghề.

– Đối với máy bay sử dụng ULD và máy bay không sử dụng ULD đều có từng loại điện văn cho phù hợp.

Nếu trong trường hợp nhân viên cân bằng trọng tải không đủ thời gian làm công việc trên vì nguyên nhân khách quan (như bận làm chuyến bay tiếp theo), nhân viên trực tài liệu sẽ là người gửi các điện văn trên.

Lưu hồ sơ chuyến bay

Sau khi gửi điện văn, nhân viên cân bằng trọng tải sẽ tiến hành lưu hồ sơ. Thông thường, một bộ hồ sơ hoàn chỉnh gồm có:

– Một bảng trọng tải.
– Một bảng cân bằng.
– Một danh sách hành khách.
– Một danh sách tổ bay.

Trên đây là thủ tục và các công việc mang tính đặc thù mà các nhân viên thuộc bộ phận cân bằng trọng tải phải thực hiện mỗi ngày. Họ sẽ là người hướng dẫn chất và sắp xếp hành lý nhằm tạo một thế cân bằng cho chuyến bay. Các nhân viên cân bằng trọng tải luôn làm việc liên tục vì số lượng chuyến bay cất cánh mỗi ngày ở các hãng hàng không là rất lớn.

Vì vậy, khi đã yên vị trên một chuyến bay, bạn chính là một nhân tố trong bài toán cân bằng trọng tải mà các nhân viên chuyên nghiệp ở bộ phận này thực hiện. Tất cả là nhằm mang đến một chuyến bay chất lượng cao cho hành khách.

Advertisements
This entry was posted in Tin Tức Trong Ngày. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s