Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Osaka

Hang khong hàng Quốc gia Việt Nam (Việt Nam Airlines) Mở đường bay Hà Nội đi thang Osaka (Nhật Bản) Từ Ngày 13/1/2010, tần suất 5 voi mot chuyện Tuần băng máy bay A321.

Viec Việt Nam Airlines Mở đường bay thang toi thành Phố Thứ 4 cua Nhật Bản được thức hien Som hơn dự Kiến. Hãng cho hay qua Vua Ngày 5 / 11, Nhật Bản Airlines Thông báo ngừng chang bay Hà Nội – Osaka Từ Ngày 2010/12/01 làm Gặp kho khăn tài ve Chinh. Chính lý đẩy la làm thế Việt Nam Airlines Mở đường bay.

Chang Hà Nội – Osaka la thang đường bay Thứ 4 So sánh la đường bay Thứ 8 giua hai Nước ma Việt Nam Airlines Khải thác trực Tiếp, 33 voi mot chuyện Tuấn. Hiền, đá hãng Chiêm gan 50% thị phần đường bay tren CÁC thang giua Việt Nam So sánh Nhật Bản tren Tổng Số 3 Đang Khải hãng thác.

Advertisements
This entry was posted in Tin Tức Trong Ngày. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s