Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Fukuoka

Hôm nay, Hang khong VN hàng Quốc gia (Việt Nam Airlines) Bắt ĐẦU Khải thác đường bay Hà Nội thang giua So sanh Thành Phố Fukuoka (Nhật Bản) voi tần suất 2 chuyện Tuần Mới băng A320 máy.

Fukuoka la Điểm đen Thứ 3 tai Nhật Bản Việt Nam Airlines thức ma hien CÁC chuyện bay trực Tiếp, nhiều việc Tokyo So sánh Nagoya. Hiền, hãng Đang khuyến mãi CÁC mục Giá khu hoi la 720 USD cho giai đoán Từ Ngày 10/10 đen Ngày 30/11/2009 thay vi Giá Thông Thường 800-950 USD, Chưa bao Gồm CÁC khoan Thừa So sánh Lệ Phi.

Khách Nhật tài Khí mua vé cho hành trinh Hà Nội – Fukuoka So sánh ngược Lại se được hương CÁC mục Giá khuyến mãi khu hoi la 40,000 yên (tương đương hơn 450 USD). Mực Giá nay áp dụng cho cá Nhân Khách mua vé Từ Ngày 19/12 Ngày 10/10 đen.

Việt Nam Airlines Đang Khải thác đường bay TP HCM – Fukuoka voi tần suất 2 chuyện mới nổ máy bay Tuần Airbus A320 VAO Thứ Năm Ngày CÁC So sánh chủ Nhất, Từ Năm 1992.

Advertisements
This entry was posted in Tin Tức Trong Ngày. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s