United Airlines giảm 25% giá vé máy bay đi Mỹ

hàng Mỹ tung ra đợt khuyến mãi giam toi 25% Giá vé máy bay Từ TP HCM đi Hồng Kông mot khoi hành Ngày 4-6 Tháng 10 tháng; VI vậy, sanh bay đi Mỹ đen Ngày 14 / 6.

Voi Chương trinh khuyến mãi nay, Gia vé khu hoi TP HCM – Hồng Kông Trọng Vòng 4 Còn Ngày 138 USD. Từ vé TP HCM – San Francisco VI vậy, TP HCM sành đen Los Angeles (Mỹ) la 770 USD.

Tất Giá ca tren Chưa bao Gồm Thừa. Trọng độ, Thừa vé khu hoi đi Hồng Kông la 56 USD, đi Mỹ Còn Khoang 75-80 USD Tuy trinh hành.

United Airlines hãng hàng Mỹ la khong Duy Nhất Mở đường bay thang đen Việt Nam. Hiền United Airlines có Giá Giá Giá đường bay thang hàng Ngày Từ TP HCM hát San Francisco qua ngã Hồng Kông.

Advertisements
This entry was posted in Tin Tức Trong Ngày. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s